ติดต่อเรา

กลุ่มผลิตพริกปลอดสารพิษ 
ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เอราวัณ
รับรอง Good Agriculture Practices (GAP)

ผลิต และ จำหน่าย พริก พริกสด พริกแดง พริกแปรรูปมากมาย และ ผักปลอดสารพิษหลายชนิด
จัดจำหน่าย ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ส่งออกต่างประเทศ โรงแรม ห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย

โทร: 02-908-2502 
แฟกซ์ : 02-908-3214
มือถือ: 081-580-5122, 081-550-8895 
อีเมล: thaichillifarm@gmail.com​


ต้องกรอกรายละเอียดทุกช่อง